Kolme yhdessä: Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki. Emme ainoastaan vietä Pyhän Kolminaisuuden päivää vaan me uskomme Häneen. Jumala on kolme Pyhää yhdessä, yksikkö, joka antaa meille toivoa ja auttaa meitä kypsymään hengellisesti.

Äiti Basilea kertoi kerran puheessaan Pyhän Kolminaisuuden työstä elämässämme. Hän käytti kuvausta kahdesta laivasta osoittaakseen Jumalan viisaan johdatuksen elässämme sen sijaan, että seurasimme omaa tahtoamme. Toinen laivoista on nimeltään ”Oma suunnitelma elämälleni”. Siinä me istumme ruorissa ja päätämme oman suuntamme. Tiedämme mitä haluamme ja mitä emme halua. Olemme suunnitelleet jokaisen elämänvaiheen. Miksi? Koska emme luota Jumalan viisauteen. Elämän myrskyjen noustessa emme kuitenkaan pysty selviytymään ja ennemmin tai myöhemmin kärsimme haaksirikon!

Äiti Basilea haastoi meidät vaihtamaan laivaa ja nousemaan toiseen laivaan, jonka nimi on ”Jumalan suunnitelma elämääni. Taivaallinen Isämme on laivanrakentaja, Jeesus ruorimies ja Pyhä Henki on purje. Tämä alus on matkalla kohti ihmeellistä päämäärää: taivaallista kirkkautta. Matkalla se pysähtyy useissa satamissa, joissa meillä on monia mielenkiintoisia kokemuksia. Voimme luottaa taivaalliseen Isäämme, joka on jo kartoittanut meille reitin, viedäkseen meidät turvallisesti määränpäähän. Hän ei ehkä etukäteen selitä meille matkaa yksityiskohtaisesti, ja kenties joudumme kohtaamaan myrskyjä, mutta yksi asia on varma: Jeesus ruorimiehenä saavutamme taivaallisen päämäärän. Purjealus kulkee täysin tuulen nopeuden ja suunnan mukaan. Myös meidän elämäämme Jumala nostattaa tuulia pitääkseen meidät kurssissa ja nopeuttaakseen meitä taivaallisen tavoitteen saavuttamisessa. Myös kärsimykset voivat olla myötätuulia, jotka ajavat meitä rakastavan taivaallisen Isämme syliin. Koska Herra rakastaa meitä, Hän ei vie meitä kotiinsa ennen kuin olemme valmiita. Ja voimme luottaa Häneen täysin. Nyt tehtävämme on yksinkertaisesti kestää epävarmuus siitä, ettemme tiedä, milloin tuo hetki koittaa, ja uskoa, että Jumala vie suunnitelmansa päätökseen. Hänen tiensä poikkeavat aina omasta järkeilystämme, mutta hänellä on paras suunnitelma elämäämme.

Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys! 2. Kor. 13:14

M. Basilea Schlink