FAQ

 

Usein kysyttyä

 

Miksi kutsutte itseänne Mariasisariksi, vaikka olette evankelinen sääntökunta?

Maria, Jeesuksen äiti, on meille apuna ja esikuvana kutsumuksessamme. Kuten Martti Luther sanoo: ”Hänen (Marian) antamansa esikuva mielessämme voimme oppia tuntemaan Jumalaa ja kunnioittamaan ja rakastamaan Häntä oikealla tavalla”. Marian usko, rakkaus ja antaumus ilahdutti Jumalaa syvästi.

Millainen päivärytmi teillä on?

Rukous on lähtökohta elämälle lähellä Jumalaa. Sen vuoksi aloitamme päivän henkilökohtaisella hiljentymisellä, rukouksella ja Raamatun lukemisella. Ennen aamupalaa tai sen jälkeen kokoonnumme vapaaseen ylistykseen, rukoilemaan päivän tehtävien puolesta tai esirukoukseen. Mutta myös jokapäiväisen työn haluamme tehdä yhdessä Jeesuksen kanssa, rukoillen. Se antaa kaikkiin tehtäviin merkitystä ja arvoa. Jeesuksen kuolinhetkellä, kello kolmelta iltapäivällä, vietämme pienen rukoushetken, jossa pysähdymme hänen kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa äärellä. Yhteisillä aterioilla voimme jakaa meille tärkeitä asioita. Elämämme päämäärä on ”Karitsan hääateria”, ja toivomme, että ateriayhteys olisi muistutusta tulevasta. Toimimme perheen tavoin, eli teemme kaikkia perheessä tehtäviä arkitöitä.

Mikä merkitys on puvullanne?

Puku todistaa siitä, että olemme vihkineet elämämme Jumalalle. Puvun risti muistuttaa meitä siitä, että kuulumme ristiinnaulitulle ja ylösnousseelle Herralle sekä siitä, että olemme kuulleet hänen kutsunsa ottaa päivittäin oma ristimme. Vyömme kertoo, että olemme sidottuina Jeesukseen. Noin kahdeksan yhteisössä vietetyn vuoden jälkeen saamme sormuksen. Siihen on kirjoitettuna Jeesuksen nimi. Sormus on merkki liitosta, jonka teemme Hänen kanssaan uskoen, että Hän, joka kutsuu itseään sulhaseksemme, vie meidät perille asti, Karitsan hääjuhlaan.

Millainen on taloutenne?

Aina sisarkuntamme perustamisesta, vuodesta 1947, lähtien on Matteuksen evankeliumin jae 6:33 pysynyt meille tärkeänä: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin ”. Haluamme antaa kunnian Jumalalle luottamalla Häneen niin pienten kuin suurtenkin tarpeiden suhteen. Se merkitsee elämistä ainoastaan vapaaehtoisista lahjoituksista. Emme ota vastaan minkäänlaista julkista tukea. Valitsemme tietoisesti tämän uskonvaraisen elämän, joka tekee meistä täysin riippuvaisia Jumalasta, Isästämme, ja Hänen huolenpidostaan. Tällä tavalla koemme lukemattomia ihmeitä ja sen kautta suurta iloa.

Voitteko vierailla omien perheittenne luona?

Meille on tärkeää ylläpitää yhteyttä omaan perheeseen, mm. vierailemalla. Se on myös iloksi perheellemme, vanhemmillemme, joille me kaikki olemme rakkauden ja kiitoksen velkaa.

Mitkä ovat sääntönne?

Seurakunta on jo vanhoista ajoista lähtien puhunut ”evankelisista neuvoista”. Niillä tarkoitetaan elämän ohjeita, jotka Jeesus evankeliumeissa antoi opetuslapsille, erityisesti niille, jotka sitoutuneet elämään Jumalalle.

Naimattomuus
Naimattomuus, puhtaus, sisältää sen, että taivaan valtakunnan vuoksi luopuu avioliitosta ja perhe-elämästä (Matt 19: 11-12). Samalla se merkitsee kaikkien voimiemme vapautumista Jumalalle vastauksena Hänen rakkauteensa.

Köyhyys
Jeesus toivoo, että materia ei ole esteenä suhteelle Häneen. Mutta kyse on enemmästä kuin ulkoisesta köyhyydestä. Yhtä tärkeää on tulla itsessään köyhäksi. ”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt 5:3).

Kuuliaisuus
Eläminen yhteisössä edellyttää valmiutta luopua osasta omaa vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Kukaan ei voi osoittaa kuuliaisuutta ilman rakkautta tai osoittaa rakkautta ilman kuuliaisuutta. Kuuliaisuus on perustavanlaatuinen asenne, joka koskee ennen muuta suhtautumistamme Jumalaan. Tähän kuuliaisuuteen liittyy läheisesti toive seurata Jeesusta Hänen nöyryydessään, seurata Häntä, joka alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti – niin, ristinkuolemaan asti (Fil 2:8). Tämä tarkoittaa Jeesuksen sanojen mukaan: ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija” (Mark 10:43).

Mitä puhe parannuksesta tarkoittaa?

Uudemmissa raamatunkäännöksissä sana ”parannus” on vaihdettu muotoon ”kääntyä”.
Jeesus sanoi: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Ja Luukkaan evankeliumin 15. luvussa sanotaan, että taivaassa on suurempi ilo yhdestä parannuksen tehneestä syntisestä kuin 99 vanhurskaasta, joiden ei tarvitse tehdä parannusta. Parannus ei siis ole mikään synkkä asia, vaan avain iloon ja taivasten valtakuntaan. Parannus on lahja. Ainoastaan Jumala voi saada aikaan sydämeemme katumuksen, joka saa meidät kääntymykseen, mutta voimme pyytää sitä Daavidin tavoin: ”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki” (Ps. 51:10).

Parannuksella voi olla myös laajempi merkitys. Aivan alusta lähtien Jumala antoi sisarkunnallemme syvän surun kaikesta Toisen maailmansodan aikana tehdystä vääryydestä. Se herätti kaipuun saada tehdä jotain hyvää, tehdä parannusta kaikkien tehtyjen rikkomusten vuoksi. Rikkomuksia tehtiin monia kansakuntia kohtaan, eikä vähiten Jumalan omaisuuskansaa, juutalaisia, vastaan. Tämä sanoma, papillinen nöyrtyminen kansojen syyllisyyden tähden, on edelleen ajankohtainen ja koskee meitä kaikkia.

Miten voi tulla Mariasisareksi?

On tärkeää omistaa selvä kutsu rakastaa Jeesusta ja kaipaus elää Hänelle. Kun Jeesus kutsui itselleen opetuslapset, nämä olivat ihastuksissaan Hänestä. Tavatessaan Jeesuksen he eivät voineet muuta kuin seurata Häntä ja olla Hänen kanssaan.

Kokemus osoittaa, että tärkeänä perusedellytyksenä on hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys ja soveltuvuus yhteisössä elämiseen. Kutsumus Mariasisareksi on koko elämän kestävä kutsumus. Mutta ennen hengellisen ratkaisun tekemistä meillä on pitkä koeaika, jonka kuluessa voimme molemmin puolin huomata onko edellytyksiä niin vaativaan elämään.

Onko mahdollista vierailla luonanne?

Olette tervetulleita meille päiväsaikaan, mieluiten ilmoittautumalla ennakkoon. Mahdollista on myös tulla ryhmänä ja tutustua työhömme. Rukouspuutarhaan voi tulla ilmoittautumatta, se on kesäiseen aikaan avoin vierailijoille hiljentymiseen.