Joudumme kokemaan monia raskaita hetkiä – koettelemuksia, ahdistuksia, vaikeuksia, sairauksia ja muita tuskaa tuottavia kohtalon kolhuja. Koemme niitä omassa elämässämme, mutta myös tässä yhä synkkenevässä maailmassa. Tulevaisuuteen saattaa kätkeytyä vielä suurempia kärsimyksiä. Niitä ajatellen tahtoisin kertoa kolmesta lauseesta, joista on tullut minulle kuin vahva sauva. Siihen on ollut hyvä tukea tämän ”kyynelten laakson” läpi kulkiessa. Ehkä niistä on apua sinullekin.
Ensimmäinen lause on eräästä Paul Flemingin virrestä:

”Ei mikään muu minua kohtaa
kuin mihin hän minua johtaa
ja mikä parhaakseni on.”

Kaksi muuta ovat raamatunlauseita:
”Se on Herra!” (Joh. 21:7) ja
”Hänen neuvonsa on ihmeellinen ja ymmärryksensä ylen suuri ( hän toteuttaa sen ihmeellisesti; saksalainen käännös)” (Jes. 28:29).

Näillä kolmella lauseella on ihmeellinen voima. Olen nähnyt kaiken muuttuvan niiden vaikutuksesta. Ne seuraavat minua kaikkialle ja helähtävät soimaan sisimmässäni heti kun tielleni tulee vastoinkäymisiä tai kärsimyksiä, kun kuulen huonoja uutisia tai kun ratkaisemattomat ongelmat ja suuret taakat painavat.

Virrensäkeen ”Ei mikään muu minua kohtaa kuin mihin hän minua johtaa ja mikä parhaakseni on” vaikutus on siinä, että se saa minut kysymään, kuka on Hän joka johtaa elämääni. Hän on rakas taivaallinen Isäni. Hän ei ole herra, joka käyttäisi mielivaltaisesti valtaansa minuun, vaan Isä joka sanomattomassa rakkaudessaan suunnittelee mitä minulle tapahtuu. Hän miettii tarkoin kaiken mitä antaa elämääni ja jokaiseen päivääni, myös vaikeudet – mitä ne ovat, miten, kenen kautta tai mistä ne tulevat. Hän tietää täsmälleen mikä on minulle parhaaksi, kaiken tapahtuvan taustalla ovat hänen rakastavat ajatuksensa.
Tämä tietoisuus vapauttaa. On suurenmoista tietää, että kun joku ihminen loukkaa minua tai aiheuttaa minulle kärsimystä, kun perheessäni on vaikeuksia, kun sairastun, kun jossakin tilanteessa kaikki on kuin raunioina edessäni ja olen hyvin ahdistunut, kysymys ei olekaan ihmisistä tai tilanteista, olosuhteista tai tapahtumista – ei vaan kaikki on rakastavan Isän antamaa.

Toinen lause muistuttaa vaikeiden kokemusten, elämän kolhujen, ahdistusten ja kärsimysten tullessa: ”Se on Herra.” Jeesus, rakastava Vapahtaja, tulee niissä luokseni. Jos sinulla on nyt vaikeuksia, hän lähestyy sinua niiden kautta. Etkö huomaa häntä? Etkö tunne häntä? Oletko kenties kuin opetuslapset Genesaretin järvellä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen? Heidän tilanteensa oli todella vaikea: Mestari oli lähtenyt heidän luotaan. Hänen vuokseen he olivat jättäneet ammattinsa ja luopuneet kaikesta. Nyt heillä ei ollut tietoa toimeentulosta, heillä ei olisi enää edes syötävää elleivät saisi kunnon kalansaalista – eivätkä he sitä saaneet. Oliko Jumala kaikessa heitä vastaan, kun he eivät saaneet mitään apua? Miksi Herra oli johtanut heidät tällaiseen ahdinkoon? Vain koska heidän piti kohdata hänet!

Kuka heistä huomasi, että se oli Herra joka kysyi: ”Lapset, onko teillä mitään syötävää?” (Joh. 21:5) Johannes, sillä hän todella rakasti Herraa. Hän ymmärsi, että nuo rakkaudelliset sanat saattoi lausua vain Jeesus. Herra kutsui heitä lapsiksi – vielä sydämellisemmin kuin niinä kolmena vuotena jolloin Hän vaelsi heidän kanssaan. Hän kysyi, oliko heillä mitään syötävää. Vaikka Herra oli ylösnoussut, häntä kuitenkin askarrutti mitä opetuslapsille kuului, oliko heillä vaikeuksia. Jeesus tuli heidän luokseen, mutta – aivan kuin me usein – opetuslapset eivät nähneet, että se oli Herra, he eivät ymmärtäneet hänen rakkauttaan.

Kunpa Herra antaisi meille silmät nähdä hänen rakkautensa, niin että sanoisimme ahdistuksissa: Se on Herra! Hän kiirehtii rakkaudessaan luoksemme, kun meillä on vaikeaa. Herra aivan kuin kysyy: Lapseni, puuttuuko sinulta jotakin? Minä olen luonasi, minä autan sinua. Tulen rinnallesi ahdistukseesi, niin että se muuttuu ihmeelliseksi Jumalan kohtaamiseksi. Luota minuun, katso minuun äläkä ihmisiin ja olosuhteisiin. Minä, Jeesus, toivon sinun näkevän ja ottavan vastaan minut ja rakastavan minua. Muista, että olen tullut vaikeuksiesi mukana luoksesi auttamaan sinua. Olen odottanut jo kauan vierelläsi, mutta sinä et huomaa minua. Anna silmiesi avautua. Minä, Herra, olen tullut luoksesi – ei jokin ahdistus tai vaikeuksia tuova ihminen.

Johanneksen sanat: ”Se on Herra!” muuttivat kaiken. Olen vuosien aikana kokenut, miten nämä sanat ovat tuoneet joka kerta käänteen ahdistuksiini, ja lepo, rauha ja luottamus ovat täyttäneet mielen.
Minulle on ollut toistamiseen suureksi avuksi tietoisuus, että Herran ”ihmeellinen neuvo” johdattaa minua vaikeuksissakin, juuri niiden kautta Hän toteuttaa tarkoitustaan. Tämä raamatunlause on osoittautunut pitäväksi elämäni raskaissa kärsimyksissä. Miten lohdullista onkaan, että jokaisen kärsimyksen takana on suunnitelma, jonka rakkauden Jumala on laatinut. Kärsimykseen kätkeytyy suuri voitto, jonka usein huomaan vasta jälkikäteen, sillä Hänen ajatuksensa ovat minun ajatuksiani äärettömän paljon korkeammat. Tarkastellessani pitkää elämääni taaksepäin voin vain ylistää Herraa ja ihmetellä, miten suurenmoisesti hän on johtanut kaiken päämäärään, usein juuri tuskallisten vaiheiden kautta. Kun hän särki, Hän rakensi uutta. Lyönnit olivat rakkauden lyöntejä, joiden kautta Herra puhdisti ja valmisti minua taivasta varten. Hankalat olosuhteet ja suurimmatkin ongelmat ratkesivat ihmeellisesti Hänen suunnitelmansa mukaan, joskin toisinaan vasta vuosien jälkeen.

Koska olen niin usein kokenut tämän, sisimmässäni syttyy aina vaikeuksien ja ratkaisua vaativien kysymysten eteen joutuessani riemullinen varmuus: tämän takana on sinun rakastava suunnitelmasi, ja siksi johdat minut tämänkin ongelman kautta päämäärääsi.
Silloin saan nousta laivaan, jonka nimi on ”Jumalan suunnitelma” ja jonka perämiehenä on Jeesus itse. Laiva kulkee yli aaltojen, ne saattavat raivota ja miltei hukuttaa minut, mutta perämies ohjaa laivaa varmalla kädellä. Jos olen hänen suunnitelmansa laivassa, tahdon vain sitä mitä hän on suunnitellut elämääni, miten hän minua johdattaa. Silloin saan nähdä laivan saapuvan kirkkauden rantaan. Usein hänen suunnitelmansa viisaus ilmenee jo maan päällä, mutta viimeistään laivan saapuessa ikuisuuden rantaan näen, millaiseen kirkkauteen Hän on minut johtanut.

Kokeile näitä lauseita! Sano aina pienten tai suurten iskujen tullessa: Se on Herra! Kun et ymmärrä vaikeaa johdatusta elämässäsi, sano: ”Ei mikään muu mua kohtaa kuin mihin Hän mua johtaa ja mikä parhaakseni on. Tahdon kulkea tätä tietä, vaikka se onkin vaikeaa. En halua asettua elämässäni suunnitelmaasi vastaan, siten estäisin sinua viemästä minua perille kirkkauteesi ja turmelisin koko viisaan suunnitelmasi.” Antautumalla koko sydämestäsi taivaallisen Isän johdatukseen nouset Hänen suunnitelmansa laivaan ja purjehdit turvallisesti kuohujen yli Jumalan kaupunkiin.

Meidän tehtävämme on tuoda iloa Herralle, joka tänä aikana kärsii paljon vihaa, pilkkaa ja herjausta. Antautumalla kokonaan hänen tahtoonsa voimme ilahduttaa häntä. Meille avautuu valtavia mahdollisuuksia, kun omistamme nämä lauseet itsellemme. Kun vaikeudet pyrkivät ahdistamaan meitä, synnyttämään epäuskoa ja masennusta tai jopa epätoivoa, saakoon Jeesus kuulla meidän sanovan:

Se on Herra!
Se olet sinä, Jeesus.
Kärsimysten keskellä saamme ylistää Isän rakkautta sanoen:
Isä, tämä on sinun viisas suunnitelmasi. Se johtaa ihmeelliseen päämäärään.

Osoittakaamme Hänelle luottamusta sanoen:
Ei mikään muu mua kohtaa kuin mihin hän mua johtaa ja mikä parhaakseni on .
– Kiitos siitä! Tässä on lapsesi, tahdon ilahduttaa sinua luottamuksellani.

M.Basilea Schlink