Jeesus on tänään vihan ja pilkan kohteena. Mitä voimme tehdä?

”Pelätkää Jumalaa ja antakaa Hänelle kunnia” on Raamatun kehotus lopunajalle, joka on laittomuuden ja jumalanpilkan aikaa (Ilm. 14:7). Mutta miten meidän tulee antaa kunnia tänään niin halveksitulle ja pilkatulle Herrallemme? Siten, että omassa rukouksessamme ja rukouspiireissämme emme ainoastaan harjoita esirukousta – niin tärkeää kuin se onkin – vaan ylistämme ja palvomme Jeesusta. Se on keskiyönhetken erityismääräys vastapainoksi sille häväistykselle, jonka kohteeksi Jeesus joutuu nyt kaikkialla. Me tahdomme korottaa Herraamme palvomalla Häntä, antamalla Hänelle kiitoksen ja kunnian rukouksin ja ylistyslauluin.

Kertokaamme sydämellämme ja suullamme kuka Jumala on! Me tahdomme palvoa pilkattua Herraamme Hänen kirkkaudessaan ja voimassaan. Hän on luonut koko maailmankaikkeuden. Kuka on Jumala, kaikkivaltias Luoja – ja keitä olemme me, tomuhiukkasia! Mutta Jumala on ikuinen, Kuolematon, joka oli, joka on ja joka pysyy iankaikkisesti.

Me tahdomme kunnioittaa Herraamme, joka luopui taivaallisesta vallastaan ja kirkkaudestaan uhratakseen itsensä puolestamme ristillä, koska Hänen koko olemuksensa ja sydämensä on vain rakkautta. Jeesuksen, Jumalan Karitsan, ylistäminen antaa iskun Saatanalle. Näin Vihollisen eteneminen pysähtyy ja ihmisiä yhä pelastuu.

Jeesuksen ja pyhän Jumalan palvominen on väkevä voima. Se ilmaisee rakkautemme Jumalaan. Rakkaus tuntee kipua Jeesuksen häväistyksen tähden eikä voi kylliksi osoittaa kunnioitusta Häntä kohtaan ja näin tuoda lohdutusta Jumalan murheelliselle sydämelle. Toimenpiteet jumalanpilkkaa ja jumalattomia lakeja vastaan ovat toki tärkeitä vastatoimia, mutta paljon suurempaa tapahtuu näkymättömässä maailmassa rukouksen kautta ja rakastavan palvonnan kautta. Se on merkki Jumalalle antautumisesta.

Ylistämme Jeesuksen voimaa ja kirkkautta, Hänen voittavaa rakkauttaan. Kiitämme Jeesusta Hänen kärsimyksistään, ristin voitostaan, Hänen haavoistaan, Hänen verensä voimasta, Hänen puhtaudestaan, tahrattomuudestaan ja nöyryydestään – Hänen joka alensi itsensä ja otti orjan muodon. Sieltä, missä näin palvotaan, täytyy Saatanan paeta.

Tällainen ylistys ja palvonta, jossa on valtava voima Saatanaa vastaan ja joka tuottaa Jumalalle suurta kunniaa, edellyttää että rukoilemme Häntä ”hengessä ja totuudessa”. Jeesus sanoo: ”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te… tulette minun opetuslapsikseni” (Joh. 15:8). Jos meidän elämämme todistaa Jumalasta, se tuo Hänelle suurempaa kunniaa kuin tuhannet rukoukset ja ylistys ilman niiden mukaista elämää.

Jeesus, anna minun elämäni tuottaa sinulle kunniaa. Tahdon sen tähden vihata syntiä ja ”kilvoitella hyvän uskon kilvoituksen” Jeesuksen lunastuksen voimassa. Osoita minulle valossasi, millaisena Sinä minut näet.

Tee minusta todellinen ylistäjä ja palvoja. Lahjoita minulle rakkaus, syvä sydämellinen rakkaus Sinuun, Herrani Jeesus. Sinua saan kiittää kaikesta – lunastuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Lahjoita minulle rakkaus, joka tuntee herkästi Sinun kärsimyksesi. Anna minun seisoa rinnallasi, kun Sinua pilkataan, ja tuottaa Sinulle iloa aidosti seuraamalla Sinua ja olemalla valmis kärsimään tähtesi. Aamen.

Ote: M.Basilea Schlink, Miksi Jeesusta vihataan?